De Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse (NMCA) wordt elke vier jaar uitgevoerd om het nieuwe  kabinet te informeren over toekomstige knelpunten voor mobiliteit, waarop strategische besluiten gebaseerd kunnen worden. Begin 2017 heeft ANS Verkeer & Ruimte gewerkt aan het inzichtelijk maken van de resultaten van de NMCA (klik hier voor de complete NMCA) en de impact op de stedelijke bereikbaarheid. Dit heeft geresulteerd in diverse series van kaarten, tabellen en grafieken voor de verschillende MIRT gebieden (opvraagbaar per mail). Ook hebben wij onder meer digitale kaarten gemaakt van Daily Urban Systems voor 22 stedelijke gebieden om het verschil in mobiliteit tussen 2014 en het prognosejaar 2040 te laten zien (klik hier om de kaarten te bekijken). Zie ook mijn blog over de implicaties van de veranderende mobiliteit .

Daily Urban System

Een Daily Urban System (DUS) is het gebied rond een stad waarbinnen de belangrijkste dagelijkse woon- werkverplaatsingen zich afspelen. Omdat er geen eenduidige harde definitie is waar de grens precies ligt hebben wij, omdat het mooie plaatjes oplevert, arbitrair besloten dat de grens ligt bij minimaal 200 verplaatsingen; en voor de vijf grote steden 500 verplaatsingen.

Op 1 mei 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) naar de kamer gestuurd. De NMCA wordt elke  vier jaar uitgevoerd om een nieuw kabinet te informeren over toekomstige knelpunten voor mobiliteit.. Het is leuk om te vermelden dat Pim Speel en ik met ANS Verkeer en Ruimte hier een bijdrage aan hebben geleverd. Maar wat betekenen de resultaten en wat kan hiermee gedaan worden? De volledige NMCA-analyse kunt u hier terugvinden.

Een bekende quote van Albert Einstein is: ”Wij kunnen onze problemen niet oplossen door hetzelfde te denken als toen we deze creëerden”. En in dat perspectief geplaatst: wat zijn dan die problemen? Waar manifesteren deze zich? En welke oplossingen zijn er mogelijk?

Deze blog is ook gepubliceerd op: https://www.verkeerinbeeld.nl/mobiliteit2040

In de week van publicatie is de NMCA volop in het nieuws te vinden (o.a. NOS,Trouw, en FD). De regionale media belicht lokale knelpunten (o.a. in Amsterdam,Brabant, Utrecht), maar ook perspectieven vanuit o.a. milieu, OV, fiets, trein en transport. De rode draad is dat mobiliteit groeit en dit tot (meer) problemen leidt. De eerste impuls is de keuze waar (belasting)geld heen moet om knelpunten op te lossen. De economie zou 6 miljard euro per jaar verliezen als er niet wordt geïnvesteerd. De historie bewijst echter dat meer infrastructuur ook meer mobiliteit en meer knelpunten veroorzaakt.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com